Vietnam - frihandelsavtale

En forstudie mellom EFTA og Vietnam fra februar 2011 avdekket et betydelig potensiale for økt handel og investeringer mellom partene. Forhandlinger om en omfattende og moderne frihandelsavtale startet opp i mai 2012.

Vietnam har i forhandlingene signalisert at de prioriterer bl.a. reduksjon av tolltariffer for tekstiler samt personbevegelser innenfor handel med tjenester. Viktige norske interesser innenfor tjenestesektoren omfatter skipsfart, telekommunikasjon og energirelaterte tjenester, mens skipsutstyr, kunstgjødsel og fisk står sentralt når det gjelder handel med varer. EU inngikk en omfattende frihandelsavtale med Vietnam i 2019. EFTA-forhandlingene er prioritert fra norsk side for å sikre norske bedrifter konkurransedyktig markedsadgang i Vietnam.

Forhandlingene bygger på hovedprinsippene i forstudierapporten som partene utarbeidet. Klikk her for å lese forstudierapporten.

Det har vært betydelig økning i samhandelen med varer mellom Norge og Vietnam de senere årene. Fra 2011, da forstudien ble gjennomført, til 2021 har verdien mer enn firedoblet seg, og den totale samhandelen med varer mellom Norge og Vietnam beløp seg til 10,7 mrd. kroner i 2021. Vietnam har blitt et stadig mer interessant marked for norsk næringsliv, med potensial for økt samhandel innen en rekke sektorer, blant annet maritim, olje og gass, fornybar energi og telekommunikasjon.

Forhandlingene har tatt lang tid da det har vært vanskelig for EFTA og Vietnam å bli enige om ambisjonsnivået for avtalen. Det er ikke utsikter til snarlig ferdigstillelse av en avtale.

Lenke til EFTAs nettsider om Vietnam.