Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vietnam - frihandelsavtale

En forstudie mellom EFTA og Vietnam fra februar 2011 avdekket et betydelig potensiale for økt handel og investeringer mellom partene. Forhandlinger om en omfattende og moderne frihandelsavtale startet opp i mai 2012.

Vietnam har i forhandlingene signalisert at de prioriterer bl.a. reduksjon av tolltariffer for tekstiler samt personbevegelser innenfor handel med tjenester. Viktige norske interesser innenfor tjenestesektoren omfatter skipsfart, telekommuniksjon og energirelaterte tjenester, mens skipsutstyr, kunstgjødsel og fisk står sentralt hva gjelder handel med varer.

Forhandlingene bygger på hovedprinsippene i forstudierapporten som partene utarbeidet. Klikk her for å lese forstudierapporten.

Det har vært en betydelig økning i samhandelen med varer mellom Norge og Vietnam de senere årene. Fra 2007 til 2010 mer enn fordoblet verdien seg, og den totale samhandelen mellom Norge og Vietnam beløp seg til 2,4 mrd. kroner i 2011. Vietnam har blitt et stadig mer interessant marked for norsk næringsliv, med potensial for økt samhandel innen en rekke sektorer, blant annet maritim, marin, olje og gass, fornybar energi og telekommunikasjon.

Lenke til EFTAs nettsider om Vietnam.

Til toppen