Norges frihandelsavtaler

Norge har inngått 30 bilaterale frihandelsavtaler med 41 land. Det pågår forhandlinger om nye frihandelsavtaler med en rekke land.

Kart over EFTAs frihandelsavtaler

Pågående forhandlinger:

 
India MERCOSUR
Kina Vietnam
Malaysia

Thailand

Moldova  

 

Frihandelsavtaler:

 
Albania Libanon
Bosnia-Hercegovina Nord-Makedonia
Canada Marokko
Chile Mexico
Colombia Montenegro
Mellom-Amerika  Palestina
Ecuador  Peru
Egypt Serbia
Filippinene Singapore
  Storbritannia
Georgia Sør-Korea
Gulf Cooperation Council (GCC) Den sørafrikanske tollunion (SACU)
Hongkong Tunisia
Indonesia  Tyrkia
Israel Ukraina
Jordan  
   

Samarbeidserklæringer:

 
Pakistan Mongolia
Mauritius Myanmar
Nigeria  
Kosovo  
   

Forhandlinger som er satt på vent eller suspendert:

 
Algerie Russland/Hviterussland/Kasakhstan
   

Bilaterale handelsavtaler
I tillegg til frihandelsavtalene inngått gjennom EFTA-samarbeidet har Norge frihandelsavtaler med Færøyene og med Grønland.

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og omfatter 28 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gir et felles regelverk for handel og økonomiske forbindelser. På de områder avtalen omfatter, skal EØS utgjøre ett marked hvor EØS-borgere og -bedrifter skal behandles på lik linje som EU-medlemmene. For mer informasjon om EØS-avtalen kan du gå inn på Nærings- og fiskeridepartementets EØS-side.

EFTA-konvensjonen
EFTA-konvensjonen danner grunnlaget for EFTA og regulerer handelen mellom EFTA-statene. Fordi EØS-avtalen regulerer handelsforholdet mellom Island, Liechtenstein og Norge, vil EFTA-konvensjonen i praksisk kun anvendes mellom Sveits og de tre EFTA-statene som er part i EØS-avtalen.