Hongkong - frihandelsavtale

Undertegning: 21. juni 2011 i Schaan
Ikrafttredelse: 1. november 2012

EFTA og Hongkong SAR (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) har inngått en bred frihandelsavtale, som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, handelsforenkling og bærekraftig utvikling. Avtalen med Hongkong inneholder et kapittel med bestemmelser om handel og miljø samt en sideavtale om handel og arbeidstakerrettigheter. Dette er første gang EFTA har forhandlet frem et resultat på bærekraftig utvikling med utgangspunkt i EFTAs felles posisjon fra juni 2010.

Hongkong har en svært åpen økonomi, med null i anvendt tollsats for alle varer og få restriksjoner for tjenester, herunder investeringer i tjenestesektoren. Frihandelsavtalen vil imidlertid sikre norske eksportører at nulltollpraksisen videreføres. Når det gjelder handel med tjenester har Norge oppnådd bedre vilkår enn i WTO for våre viktigste sektorer, som skipsfarts-, forretnings- og energirelaterte tjenester.

Lenke til EFTAs nettsider om Hongkong.