Moldova - samarbeidserklæring

EFTA-statene og Moldova undertegnet en samarbeidserklæring under ministermøtet i Genève 24. november 2017. En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. 

Handelen mellom Norge og Moldova er i dag begrenset. I 2018 ble det eksportert varer til Moldova for 27 millioner norske kroner, mens det ble importert varer fra Moldova for 50 millioner kroner.

Lenke til EFTAs nettsider om Moldova.