Kosovo - frihandelsavtale

EFTA-statene og Kosovo undertegnet en samarbeidserklæring under ministermøtet i Genève 23. november 2018.

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske relasjoner mellom land. 

Handelen mellom Norge og Kosovo er i dag begrenset. I 2021 eksporterte Norge for ca. 17 millioner NOK. Samme år importerte vi for i overkant av 8 millioner NOK. Vi importerer stål og jern, aluminium, tekstiler, såpe, møbler og kaffe/te/krydder.

Det er enighet nellom Kosovo og EFTA om å igangsette forhandlinger om en moderne frihandelstavtale i løpet av 2022.

Lenke til EFTAs nettsider om Kosovo.