Singapore

Undertegning: 26. juni 2002 i Egilsstadir
Ikrafttredelse: 1. januar 2003

Singapore er et viktig marked for norske varer, tjenester og utenlandsinvesteringer. Singapore utgjør også en plattform for å fremme norske nærings- og handelsinteresser i regionen. Handelen mellom Norge og Singapore har økt kraftig siden begynnelsen av 90-tallet. Norges viktigste eksportvarer til Singapore er maskiner, kjemikaler, optiske instrumenter og elektronisk utstyr.

Avtalen med Singapore er en av EFTAs mest omfattende frihandelsavtaler. EFTA-landene hadde allerede i forkant av avtalen i praksis tollfri adgang til Singapores marked. Avtalen gir EFTA-landene rettslig sikkerhet for at deres eksport til Singapore fortsatt vil være tollfri.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Singapore. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

Les mer om avtalen med Singapore

Til toppen