Algerie - frihandelsavtale

EFTA og Algerie startet opp handelsavtaleforhandlinger i november 2007. Det har vært opphold i forhandlingene siden desember 2008.

Fire forhandlingsrunder ble holdt siden oppstarten høsten 2007. Oppholdet i forhandlingene er etter ønske fra Algerie.

Algerie har en assosiasjonsavtale med EU som trådte i kraft i september 2005. På grunn av denne avtalen har norske bedrifter hatt dårligere eksportvilkår enn EUs bedrifter. En handelsavtale med Algerie vil kunne sikre norske bedrifter like gode vilkår i handelen med Algerie som bedrifter i EU har. For Norge er Algerie en viktig partner innen olje, gass og skipsfart.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet frem handelsavtaler og samarbeidserklæringer med en rekke middelhavsland.

Les mer om forhandlingene med Algerie på EFTAs nettsider.