Israel

Undertegning: 17. september 1992 i Genève
Ikrafttredelse: 1. januar 1993

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel dekker handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer og fisk og marine produkter. All toll for industrivarer, inkludert fisk og marine produkter har etter en nedtrappingsperiode blitt avskaffet. I tillegg omfatter avtalen bestemmelser om konkurranseregler, beskyttelse av immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Israel. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Israel

Til toppen