Canada

Undertegning: 26. januar 2008 i Davos, Sveits.
Ikrafttredelse: 1. juli 2009.

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Canada omfatter varehandel, konkurranse, handelsregler, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsningsbestemmelser. Avtalen har ikke materielle bestemmelser om handel med tjenester eller investeringer, men inneholder mandater for at det skal innledes forhandlinger innenfor disse områdene tre år etter avtalens ikrafttredelse.

For Norge innebærer avtalen tollfri eksport av industrivarer til Canada, med unntak for enkelte typer proteiner og noen skip.

I tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Canada. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med handelsavtalen.

Les mer om avtalen

Til toppen