Makedonia

Undertegning: 19. juni 2000 i Zürich
Ikrafttredelse: 1. mai 2002

Hovedformålet med avtalen mellom EFTA-statene og Makedonia er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene, og på den måten bidra til økt stabilitet på Balkan og økonomisk utvikling i Makedonia.

Avtalen omfatter med handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og fiskeriprodukter.  

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Makedonia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Makedonia.

Til toppen