Filippinene

Undertegning av avtalen: 28. april 2016 i Bern
Ikrafttredelse: Avventer ratifisering

Avtalen mellom EFTA-statene og Filippinene er en bred frihandelsavtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeistakerrettigheter.

Lenker:

Til toppen