Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gulf Cooperation Council (GCC) - frihandelsavtale

Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia

Undertegning: 22. juni 2009 på Hamar
Ikrafttredelse: 1. juli 2014


Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council - GCC) består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Handelsavtalen mellom EFTA-statene og GCCs medlemsland omfatter handel med varer, handel med tjenester, konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

Frihandelsavtalen med GCC trådte i kraft 1. juli 2014, men det har i den senere tid fremkommet rapporter om at avtalen ikke er fullstendig implementert i GCC-landene og at det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir implementert og håndhevet i GCC.   

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Handelsavtalen innebærer at Norge får frihandel for praktisk talt alle varer som Norge eksporterer til GCC fra første dag etter at handelsavtalen trer i kraft. Avtalen gir bedre betingelser for norsk tjenesteeksport enn WTOs avtale om handel med tjenester (GATS) gir, eksempelvis innen skipsfart og sjøforsikring. I handelsavtalens fortale bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med GCC. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med handelsavtalen.

Les mer om avtalen med Gulf Cooperation Council

Til toppen