Tunisia

Undertegning av avtalen: 17. desember 2004 i Genève
Ikrafttredelse: 1. august 2005

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Tunisia omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og andre marine produkter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, inkludert kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul for handel med tjenester.

Parallelt med frihandelsavtalen har Norge og Tunisia inngått en bilateral landbruksavtale. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet en rekke frihandelsavtaler med middelhavsland, som Tunisia. 

Les mer om avtalen med Tunisia

Til toppen