Mongolia

EFTA-landene har samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med Mongolia ble undertegnet 28. juni 2007.


En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I Den blandede komité kan Norge og Mongolia ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor. Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med Mongolia.

Det første møtet mellom EFTA og Mongolia i Den blandede komité fant sted 8. november 2010 i Genève.

Til toppen