Bosnia-Hercegovina

Undertegning av avtalen: 24. juni 2013 i Trondheim
Ikrafttredelse: 1. januar 2015


Frihandelsavtalen mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, handel og bærekraftig utvikling, betalinger og overføringer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Det er også inngått egne avtaler mellom hver av EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina om handel med landbruks­produkter som inngår i avtalegrunnlaget som oppretter frihandelsområdet mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina. Landbruksavtalen mellom Norge og Bosnia-Hercegovina vil tre i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Bosnia-Hercegovina.

Til toppen