Myanmar - samarbeidserklæring

EFTA-landene har samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med Myanmar ble undertegnet 24. juni 2013.

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I Den blandede komité kan Norge og Myanmar ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor.

Lenke til EFTAs nettsider om Myanmar.