Myanmar

EFTA-landene har samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med Myanmar ble undertegnet 24. juni 2013.


En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I Den blandede komité kan Norge og Myanmar ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor. Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med Myanmar.

Til toppen