Montenegro

Undertegning av avtalen: 14. november 2011 i Genève
Ikrafttredelse: 1. november 2012

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, bærekraftig utvikling, betalinger og kapitalbevegelser, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Montenegro. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Montenegro

Til toppen