Pakistan - samarbeidserklæring

EFTA-statene og Pakistan undertegnet en samarbeidserklæring 12. november 2012.

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. I 2022 eksporterte Norge varer til Pakistan for 559 millioner norske kroner, mens det ble importert varer fra Pakistan for 1079 millioner norske kroner.

Partene igangsatte i 2018 en prossess for å vurdere mulige prinsipper og modaliteter for eventuelle fremtidige forhandlinger.

Lenke til Samarbeidserklæringen mellom EFTA og Pakistan.

Lenke til EFTAs nettsider om Pakistan.