Pakistan

EFTA-statene og Pakistan undertegnet en samarbeidserklæring 12. november 2012. En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land.


Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller tilbakemelding som du mener er relevant i handelen med Pakistan.

Til toppen