Egypt

Undertegning av avtalen: 27. januar 2007 i Davos
Ikrafttredelse: 1. august 2007

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Egypt omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Videre inneholder avtalen grunnleggende bestemmelser for investeringer, kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul for handel med tjenester. For enkelte produkter er det bestemt tollnedtrappingssatser.

EFTAs forhandlingsresultat innebærer at EFTA-statene har fått tilnærmet de samme handelsbetingelsene som EU for industrivarer og samtidig har avtalen gitt Norge betydelig bedre markedsadgang for fisk og marine produkter til Egypt enn hva EU har.

Parallelt med frihandelsavtalen har Norge og Egypt inngått en bilateral landbruksavtale. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Egypt.

Til toppen