Peru

Undertegning av avtalen: 24. juni 2010 i Reykjavik og 14. juli 2010 i Lima
Ikrafttredelse: 1. juli 2012

Frihandelsavtalen med Peru er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse, tvisteløsning og teknisk bistand.

I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Peru. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen sikrer at norske industrivarer og fisk kan eksporteres tollfritt inn i Peru. For de viktigste norske eksportvarene innrømmer Peru full eliminering av toll fra det tidspunktet frihandelsavtalen trer i kraft. Dette gjelder blant annet for de fiskeslagene Norge anser for viktigst, de fleste maskintyper og for kunstgjødsel. For sensitive industrivarer eliminerer Peru toll for industrivarer gradvis over en tidsperiode på maksimalt 9 år etter avtalens ikrafttredelse. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljø, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder prinsippene i konvensjoner som partene har tiltrådt under Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Les mer om avtalen med Peru

Til toppen