Tyrkia

Undertegning: 10. desember 1991 i Genève
Ikrafttredelse: 1. april 1992

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia dekker med industrivarer, bearbeidede landbruksprodukter, samt fisk og fiskeprodukter. Frihandelsavtalen med Tyrkia var den første av EFTAs frihandelsavtaler. Målet med avtalen var å fremme de økonomiske båndene mellom partene gjennom økt handel. Det har vært jevn vekst i handelen mellom EFTA-landene og Tyrkia siden undertegningen av avtalen i 1991. 

Parallelt med frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Tyrkia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Tyrkia.

Til toppen