MERCOSUR - frihandelsavtale

EFTA-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge ble i august 2019 enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale. Foruten handel med varer og tjenester dekker avtalen tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling. Forhandlingene startet i 2017, på bakgrunn av en samarbeidserklæring fra 2000.

Det gjenstod imidlertid enkelte avklaringer som partene måtte finne løsninger på. Konflikten rundt avskogingen i Amazonas under Brasils president Bolsonaro var en viktig årsak til at denne prosessen stoppet opp. Økt avskoginge er en trussel for det internasjonale klimaarbeidet.

Valget av president Lula førte til endringer i den brasilianske regjeringens skogpolitikk, og kontakten med Mercosur er nå gjenopptatt. Etter at forhandlingene mellom EU og Mercsour ble lagt på is i februar i år, ønsker Mercosur å avslutte forhandlingene med EFTA. Det arbeides med å finne løsninger på temaer hvor det det er behov for avklaringer, i tillegg er noen nye temaer kommet til siden sist. Partene har ambisjon om å avslutte forhandlingene så raskt som mulig.

Når forhandlingene er avsluttet og hele avtalen er gjennomgått teknisk og juridisk, vil tekstene i avtalen bli gjort offentlig tilgjengelig. Regjeringen vil da ta stilling til undertegning av avtalen og fremming av proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon. Det er stor usikkerhet om når dette kan skje.

I 2023 importerte Norge varer fra Mercosur-landene til en verdi av 22,2 milliarder norske kroner, mens det ble eksportert varer til Mercosur-landene til en verdi av 9,2 milliarder kroner.