MERCOSUR - frihandelsavtale

EFTA og Mercosur inngikk i 2000 en samarbeidserklæring og startet forhandlinger om en frihandelsavtale i 2017.

Norge og EFTA har over lengre tid ønsket å styrke relasjonene med Mercosur. EFTA og Mercosur inngikk i 2000 en samarbeidserklæring, og startet forhandlinger om en frihandelsavtale i juni 2017.

Det legges opp til en bred og ambisiøs avtale. Foruten handel med varer og tjenester vil avtalen dekke tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling.

I 2018 importerte Norge varer fra Mercosur-landene til en verdi av 12,9 milliarder norske kroner, mens det ble eksportert varer til Mercosur-landene til en verdi av 5,5 milliarder kroner.  

Klikk her for å lese samarbeidserklæringen mellom EFTA-statene og Mercosur.

Lenke til EFTAs nettsider om Mercosur.