MERCOSUR

EFTA-landene har undertegnet samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay) ble undertegnet i desember 2000.


En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. Klikk her for å lese samarbeidserklæringen mellom EFTA-statene og Mercosur.

Det er under samarbeidserklæringen opprettet en blandet komité som skal møtes regelmessig. Det siste møtet ble avholdt i Montevideo i september 2011. I Den blandede komité kan EFTA og MERCOSUR ta opp spørsmål knyttet til det økonomiske samarbeidet.

MERCOSUR vurderes som et spennende marked i vekst, med et betydelig potensial for økt samhandel. Samhandelen for tradisjonelle varer mellom Norge og MERCOSUR beløp seg i 2010 til omtrent 12,3 milliarder kroner, hvorav norsk eksport sto for 5,3 milliarder kroner. Tjenesteeksporten er også svært viktig, og Norge eksporterte i 2009 tjenester for 5,5 milliarder kroner til MERCOSUR. Norske eksportinteresser i MERCOSUR spenner vidt, og omfatter blant annet oljeboringstjenester, skipsfart, forretningstjenester, fisk og maskiner. 

Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med MERCOSUR.