MERCOSUR

EFTA og Mercosur inngikk i 2000 en samarbeidserklæring og startet forhandlinger om en frihandelsavtale i 2017.

Første runde mellom EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) fant sted 13.-16. juni 2017 i Buenos Aires, Argentina. Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Mercosur vil finne sted i april 2018 i et Mercosur-land.

Norge og EFTA har over lengre tid ønsket å styrke relasjonene med Mercosur. EFTA og Mercosur inngikk i 2000 en samarbeidserklæring, og etablerte i 2015 en såkalt rekognoserende dialog med sikte på fremtidige forhandlinger. Dialogen ble sluttført i oktober 2016 da de ble enighet om et felles rammepapir som angir prinsipper og modaliteter for fremtidige forhandlinger.

 Det legges opp til en bred og ambisiøs avtale. Foruten handel med varer og tjenester vil avtalen dekke tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling.

 I 2016 utarbeidet NFD, i samarbeid med berørte departementer, en rapport om konsekvensene av en fremtidig avtale med Mercosur. Oppsummert viser vurderingene i rapporten at en handelsavtale vil ha betydelig positiv effekt på handelen og gi nye muligheter for norsk næringsliv i et viktig marked. Landbruk vil imidlertid bli et krevende forhandlingsområde. På denne bakgrunn konkluderte regjeringen høsten 2016 at Norge kan støtte at EFTA innleder forhandlinger med Mercosur.

Klikk her for å lese samarbeidserklæringen mellom EFTA-statene og Mercosur.

Til toppen