Sør-Korea

Undertegning: 15. desember 2005 i Hongkong
Ikrafttredelse: 1. september 2006

Sør-Korea er Norges nest største handelspartner i Asia og Norges femte største eksportmarked for varer. Frihandelsavtalen med Sør-Korea bidrar til å styrke Sør-Koreas betydning som eksportmarked for Norge. Norsk vareeksport til Sør-Korea har økt med 178 prosent siden frihandelsavtalen trådte i kraft. Importen har økt med 208 prosent. Sør-Korea er et viktig marked for norsk tjenesteeksport som for eksempel skipsfart og ingeniørtjenester. De viktigste importproduktene er skip, maskiner og biler.

Frihandelsavtalen omfatter handel med varer og tjenester, offentlige anskaffelser og konkurransebestemmelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Sør-Korea. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

Les mer om avtalen med Sør-Korea

Til toppen