Palestina

Undertegning: 30. november 1998 i Leukerbad
Ikrafttredelse: 1. juli 1999

Avtalen mellom EFTA-statene og Det palestinske området dekker handel med varer, fisk og andre marine produkter. Avtalen inneholder utviklingsklausuler som åpner for at samarbeidet kan utdypes på eksisterende områder eller utvides til å gjelde områder som ikke er omfattet av avtalen, herunder handel med tjenester. 

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Det palestinske området som trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Det palestinske området

Til toppen