Mellom-Amerika

Costa Rica, Guatemala og Panama

Undertegning av avtalen: 24. juni 2013 i Trondheim
Ikrafttredelse: 19. august 2014

Avtalen mellom EFTA-statene og de mellomamerikanske statene Costa Rica, Guatemala og Panama er en bred avtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeistakerrettigheter.

Avtalen åpner opp for at øvrige land i den mellomamerikanske sammenslutningen CAEIS (Central American Economic Integration Sub-System - bestående av Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua) kan forhandle om å tiltre avtalen på et senere tidspunkt.

Guatemala: 

22. juni 2015 undertegnet EFTA-statene og de mellomamerikanske statene en protokoll om vilkårene for at Guatemala skal tiltre frihandelsavtalen. Ratifiseringen av Guatemalas tiltredelse til avtalen pågår.

Lenker:

Til toppen