Mellom-Amerika

Costa Rica, Guatemala og Panama

Undertegning av avtalen: 24. juni 2013 i Trondheim
Ikrafttredelse: 
19. august 2014

Avtalen mellom EFTA-statene og de mellomamerikanske landene Costa Rica og Panama er en bred avtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeistakerrettigheter.

Avtalen åpner opp for at øvrige land i den mellomamerikanske sammenslutningen CAEIS (bestående av Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua) kan forhandle om å tiltre avtalen på et senere tidspunkt.

I oktober 2014 ble det oppnådd enighet mellom EFTA-statene og Guatemala om vilkårene for at Guatemala skal tiltre frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama.

Lenker:

Følg saken