Proposisjoner til Stortinget

Prop. 56 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av en protokoll om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama. Protokollen fastsetter vilkårene for Guatemalas tiltredelse til avtalen, som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Den inneholder også et kapittel om handel og bærekraftig utvikling med bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg – engelsk og norsk

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken