Proposisjoner til Stortinget

Prop. 107 S (2013-2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken