Historisk arkiv

Frihandelsavtale med Guatemala

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har sammen med de andre EFTA-landene blitt enige med Guatemala om en frihandelsavtale.

– Jeg er veldig glad for at denne frihandelsavtalen med Guatemala. Dette er et godt resultat, sett med norske øyne. Det betyr frihandel for all fisk og eksport av norske industrivarer. Norge får like gode vilkår som EU på viktige områder som sjøtransport og sjøforsikring, sier næringsminister Monica Mæland.

For enkelte produkter fjernes tollen etter en overgangsperiode slik at industrien i Guatemala får tid til å tilpasse seg. I avtalen garanterer Guatemala at norske tjenesteeksportører får like gode betingelser som lokale tjenesteleverandører på de fleste områder.

Siste forhandlingsrunde mellom EFTA-statene og Guatemala ble avholdt 14. – 15. oktober 2014 i Guatemala by. De er nå enige om vilkårene for at Guatemala skal tiltre frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama.

Avtalen mellom EFTA og Costa Rica og Panama trådte i kraft 19. august 2014. Den regulerer handel med varer og tjenester, og omhandler investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. I tillegg inneholder den også et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, som bidrar til bevisstgjøring og aksept av at handel skal bidra til bærekraftig utvikling.

Avtalen med Costa Rica og Panama åpner opp for at El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua kan slutte seg til den. Før Guatemala kan tiltre frihandelsavtalen må en rekke formelle krav oppfylles, blant annet må Costa Rica og Panama gi sitt samtykke. 

Les mer om Norges frihandelsavtaler her.