Serbia

Undertegning: 17. desember 2009 i Genève
Ikrafttredelse: 1. juli 2011

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Frihandelsavtalen innebærer at bedre vilkår for norsk eksport ved at Serbia fjerner all toll for industrivarer, senest 1. januar 2014. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Serbia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Serbia

Til toppen