Mexico

Undertegning: 27. november 2000 i Mexico by
Ikrafttredelse: 1. juli 2001

EFTAs frihandelsavtale med Mexico er en omfattende avtale og omfatter i tillegg til handel med varer (industrivarer, fisk og marine produkter) også forpliktelser for handel med tjenester, investeringer, konkurranse, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter. 

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Mexico. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Mexico

Til toppen