Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Libanon

Undertegning: 24. juni 2004 i Montreux
Ikrafttredelse: 1. januar 2007

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Libanon omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Avtalen vil på sikt føre til frihandel for alle industrivarer og fisk. Avtalen fastslår at partene har til hensikt på et senere tidspunkt å utvide avtalen til å omfatte investeringer, handel med tjenester og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Libanon. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.   

Handelen mellom Norge og Libanon er beskjeden, men har økt siden avtalens ikrafttredelse. De viktigste eksportproduktene til Libanon er maskiner og fisk og sjømat. Frihandelsavtalen med Libanon legger til rette for norsk fiskeeksport og vil kunne bidra til at Libanon vokser som marked for norsk sjømat.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette forhandlet EFTA en rekke frihandelsavtaler med middelhavsland, som Libanon.

Les mer om avtalen med Libanon

Til toppen