Mauritius - samarbeidserklæring

EFTA-statene har samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med Mauritius ble undertegnet 9. juni 2009 i Genève.

En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. Klikk her for å lese samarbeidserklæringen mellom EFTA-statene og Mauritius.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I denne komiteen kan Norge og Mauritius ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor.

Lenke til EFTAs nettsider om Mauritius.