Mauritius

EFTA-statene har samarbeidserklæringer med en rekke land. Samarbeidserklæringen med Mauritius ble undertegnet 9. juni 2009 i Genève.


En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land. Klikk her for å lese samarbeidserklæringen mellom EFTA-statene og Mauritius.

Gjennom samarbeidserklæringen opprettes det en blandet komité som skal møtes regelmessig, vanligvis hvert annet år. I denne komiteen kan Norge og Mauritius ta opp konkrete problemstillinger bedrifter står overfor.

Klikk her for å sende Nærings- og handelsdepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med Mauritius.

Til toppen