Marokko

Undertegning: 19. juni 1997 i Genève
Ikrafttredelse: 1. desember 1999

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Marokko omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Avtalen vil på sikt føre til frihandel med fisk. For enkelte fiskeprodukter er det bestemt tollnedtrappingsperioder. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul på tjenester.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Marokko. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Klikk her for å lese mer om avtalen med Marokko

Til toppen