Thailand - frihandelsavtale

EFTAs forhandlinger med Thailand startet i oktober 2005. To forhandlingsrunder ble avholdt før forhandlingene ble stanset våren 2006 på grunn av endrede innenrikspolitiske forhold i Thailand. I juni 2022 møttes EFTA-statene og Thailand i Borgarnes, Island, for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale. Siden dette er det blitt gjennomført flere vellykkede forhandlingsrunder.

Thailand er et viktig marked for norsk eksport av varer og tjenester. Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. I 2023 var norsk eksport til Thailand 4,8 mrd. NOK og norsk import fra Thailand 6,3 mrd. NOK. En frihandelsavtale mellom EFTA og Thailand vil således kunne være en fasilitator for økt handel med en viktig norsk handelspartner. 

 

Les mer om forhandlingene med Thailand på EFTAs nettsider.