Thailand - frihandelsavtale

EFTAs forhandlinger med Thailand startet i oktober 2005. To forhandlingsrunder ble avholdt før forhandlingene ble stanset våren 2006 på grunn av endrede innenrikspolitiske forhold i Thailand. I 2020 ble kontakten gjenopptatt og det er enighet om et rammeverk for frihandelsavtaleforhandlinger mellom partene.

Thailand er et viktig marked for norsk eksport av varer og tjenester. Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Dtac, Telenors partnerselskap, er Thailands nest største mobilselskap med om lag 28 millioner kunder. Også Yara, Jotun og Wilhelmsen har tunge næringsinteresser i Thailand. Norske selskaper hadde per 31.12.2020, 25 milliarder kroner i thailandske foretak og finansinstitusjoner.

 

Les mer om forhandlingene med Thailand på EFTAs nettsider.