Thailand

EFTAs forhandlinger med Thailand startet i september 2005. Våren 2006 ble forhandlingene stanset på grunn av endrede innenrikspolitiske forhold i Thailand. Muligheten for å gjenoppta forhandlingene vurderes fortløpende.

Til toppen