Indonesia

EFTA og Indonesia har siden januar 2011 forhandlet om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement). I tillegg til handel med varer forhandles det om blant annet tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, handelsforenkling, immaterielle rettigheter, samarbeidselementer og bærekraftig utvikling.

Indonesia er et stort marked i Asia, og et potensielt vekstmarked for Norge. Norsk eksport til Indonesia utgjorde i 2009 1,33 milliarder kroner, hvorav 412 millioner kroner var vareeksport og 920 millioner eksport av tjenester. En rekke norske selskaper er allerede etablert i Indonesia. Markedsadgang for norsk industrivareeksport, inkludert fisk, samt tjenester, særlig skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester og telekommunikasjon prioriteres.

Til toppen