Georgia

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Undertegning av avtalen: 27. juni 2016 i Bern
Ikrafttredelse: Avventer ratifisering

Avtalen mellom EFTA-statene og Georgia er en bred frihandelsavtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder også et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeistakerrettigheter.

Lenker