Georgia

Undertegning av avtalen: 27. juni 2016 i Bern
Ikrafttredelse: 1. september 2017 (for Norge, Island og Georgia)

Avtalen mellom EFTA-statene og Georgia er en bred frihandelsavtale som omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Avtalen inneholder også et kapittel om handel og bærekraftig utvikling, med bestemmelser om handel, miljø og arbeistakerrettigheter.

Lenker

Til toppen