Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ecuador - frihandelsavtale

Under sommerministermøtet i Bern i juni 2016 undertegnet EFTA og Ecuador en felleserklæring om oppstart av forhandlinger om en frihandelsavtale. Første forhandlingsrunde fant sted 14.-17. november 2016 i Quito, og fjerde runde skal finne sted i Genève fra 9.-13. oktober 2017.

Handelen mellom Norge og Ecuador er begrenset, men har økt beskjedent det siste tiåret. Handelen mellom Norge og Ecuador beløp seg til 325 mill. kroner i 2016. Av dette utgjorde importen fra Ecuador om lag 90 % av handelen og eksporten 10 %. Norges viktigste eksportvare til Ecuador er kunstgjødsel (52 %), mens frukt og grønnsaker utgjør nesten 80 % av vår import fra Ecuador. I 2013 eksporterte Norge tjenester til Ecuador for 58 millioner.

Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med Ecuador.

Til toppen