Ecuador

EFTA-statene og Ecuador undertegnet en samarbeidserklæring 22. juni 2015. En samarbeidserklæring legger rammer for handelsrelasjoner og er et verktøy for å styrke økonomiske og handelsmessige relasjoner mellom land.

Gjennom samarbeidserklæringen oppretted det en blandet komité som skal møtes etter behov. I Den blandede komité kan Norge og Ecuador ta opp konkrete problemstillinger som bedrifter står overfor. Klikk her for å sende Nærings- og fiskeridepartementet et innspill eller en tilbakemelding som du mener er relevant for handelen med Ecuador.