Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Investeringsavtaler

Det fremgår av Sundvolden-plattformen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, der dette er hensiktsmessig.

Hovedformålet med å inngå investeringsavtaler er å beskytte norske investeringer i utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land. Det er også et viktig hensyn at avtalene skal fremme investeringer i utviklingsland og bidra til økonomisk utvikling i disse landene.

Ifølge UNCTAD finnes det per 07.04.2017 2958 bilaterale investeringsavtaler og 367 andre investeringsavtaler som er inngått på verdensbasis. De siste årene er det blitt mer vanlig å inkludere bestemmelser om investeringsbeskyttelse i frihandelsavtaler, også mellom industrialiserte land. En annen trend er at utviklingsland i økende grad også inngår investeringsbeskyttelsesavtaler med hverandre. 

EU-kommisjonen har siden 2009 hatt mandat til å forhandle om investeringsbeskyttelse på vegne av medlemslandene, og forhandler for tiden om investeringsbeskyttelse med flere land.

Norge har ikke inngått BITs siden midten av 90-tallet. Det har vært gjort mange forsøk på å løse de rettslige og politiske problemene avtalene reiser, men det er sterke og beskyttelsesverdige interesser som står mot hverandre; investors behov for vern og staters rett til å regulere på eget territorium. 

Regjeringen arbeider med et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler. Den overordnede målsettingen er å komme frem til en løsning som både ivaretar næringslivets behov for beskyttelse ved investeringer i utlandet og vertslandets rett til legitim myndighetsutøvelse.

Regjeringen arbeider med et nytt mandat for bilaterale investeringsavtaler. Den overordnede målsettingen er å komme frem til en løsning som både ivaretar næringslivets behov for beskyttelse ved investeringer i utlandet og vertslandets rett til legitim myndighetsutøvelse. Et utkast til modellavtale ble sendt på alminnelig høring 13. mai 2015. Frist for innspill var 14.september 2015, les mer på siden for høringen.

Norges investeringsbeskyttelsesavtaler
Norge er i dag part i 14 bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (Chile, Kina, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Madagaskar, Peru, Polen, Romania, Russland, Slovakia og Sri Lanka). I tillegg inneholder EFTA-frihandelsavtalene med Singapore (2002) og Ukraina (2012) enkelte bestemmelser om investeringsbeskyttelse.

Klikk på landene nedenfor for å lese avtalene i UDs traktaregister:

Chile

Madagaskar

Slovakia

Estland

Peru

Sri Lanka

Kina

Polen

Tsjekkia

Latvia

Romania

Ungarn

Litauen

Russland

 

Enkelte av avtalene er ikke i fulltekst i UDs traktatregister. Disse finner du som pdf-filer nedenfor. Investeringsbeskyttelsesavtalene med Slovakia og Tsjekkia er videreføring av avtale mellom Norge og Tsjekkoslovakia av 21.5.1991.

Avtaletekster

Til toppen