Investeringsavtaler

Norges investeringsbeskyttelsesavtaler Norge er i dag part i 9 bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (Chile, Kina, Madagaskar, Peru, Polen, Russland, Slovakia, Sri Lanka og Tsjekkia). I tillegg inneholder EFTA-frihandelsavtalene med Singapore (2002) og Ukraina (2012) enkelte bestemmelser om investeringsbeskyttelse. Avtalene har til formål å beskytte norske investeringer i utlandet og å sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land.

I 2020 inngikk majoriteten av EUs medlemstater en plurilateral avtale om oppsigelse av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs) mellom EU-land. Norge har på bakgrunn av denne beslutningen foretatt en egen vurdering av Norges BITs med andre EØS-land, og konkludert med at avtalene skal sies opp. Vi har innledet forhandlinger om oppsigelsesavtaler med de aktuelle landene, og forhandlingene er i ulike stadier. Oppsigelsesavtalene hhv. Estland, Latvia, Litauen, Romania og Ungarn har nå trådt i kraft. Dette innebærer blant annet at de bilaterale investeringsbeskyttelsesavtalene med disse landene ikke lenger kan benyttes som grunnlag for investor-stat tvisteløsning.

Klikk på landene nedenfor for å lese avtalene hos Lovdata:

Bilaterale investeringsavtaler

Chile

Madagaskar

Slovakia

 

Peru

Sri Lanka

Kina

Polen

Tsjekkia

 

 

 

 

Russland

 

Investeringsbeskyttelsesavtalene med Slovakia og Tsjekkia er videreføring av avtale mellom Norge og Tsjekkoslovakia av 21.5.1991.

 

Avtaler om oppsigelse av bilaterale investeringsavtaler

Estland

Latvia

Litauen

Romania

Ungarn