Høring - modell for investeringsavtaler

Consultation - Model investment agreement

Det fremgår i Sundvolden-erklæringen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BITs) der dette er hensiktsmessig. Norge har ikke inngått BITs siden midten av 1990-tallet, og et nytt mandat for fremtidige forhandlinger må følgelig utarbeides. Det er utkastet til et slikt mandat, i form av et utkast til modellavtale, som nå sendes på alminnelig høring. [For English version, expand the headings below]. Høringsfristen er utsatt fra 13. august til 14. september 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.09.2015