Seksjon for internasjonalt næringsfremme

Avdelingsdirektør Vibeke Greni

Seksjon for internasjonalt næringsfremme (INT) arbeider for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for fremme av norsk næringsliv internasjonalt. Dette inkluderer oppfølging av Nasjonalt eksportråd og faglig oppfølging av Innovasjon Norges virkemidler for internasjonalisering. Seksjonen koordinerer industripartnerskapene med USA og Norden og har også ansvar for nordisk samarbeid, bilaterale økonomiske kommisjoner og Norges deltakelse på verdensutstillinger. Andre oppgaver er bistand til norsk næringsliv i utlandet, næringsrelaterte aktiviteter knyttet til Barents¬samarbeidet, industrielt samarbeid ved forsvarsmateriellanskaffelser, tildeling av nærings- og profileringsmidler til utenriksstasjonene, sekretariat for Team Norway-samarbeidet og koordinering av departementets arbeid med ansvarlig næringsliv. Seksjonen har ansvar for å tilrettelegge for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med screening av potensielt sikkerhetstruende investeringer og annen økonomisk aktivitet, og har ansvar for Eierskapskontrollutvalget.