Seksjon for eksportfinansiering

Avdelingsdirektør Julie Rønning

Seksjon for eksportfinansiering (EKS) har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av lån og garantier fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin), samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge og Eksfin). Seksjonen deltar i OECD for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området. I tillegg har seksjonen ansvaret for å følge opp arbeidet med å fremme norske interesser i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).