Seksjon for handelsavtaler

Avdelingsdirektør Sveinung Røren

Seksjon for handelsavtaler (HAN) leder og koordinerer arbeidet med å fremforhandle og videreutvikle bilaterale frihandelsavtaler, herunder avtaler som Norge inngår i fellesskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA). I dette arbeidet har seksjonen hovedansvar for forhandlinger om varer, tekniske handelshindre (TBT), tjenester, investeringer og handel og bærekraftig utvikling. Seksjonen har ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med handels- og investeringsspørsmål i OECD.