Seksjon for handelsavtaler

Avdelingsdirektør Sveinung Røren

Seksjonen leder og koordinerer arbeidet med å fremforhandle og videreutvikle bilaterale frihandelsavtaler, herunder avtaler som Norge inngår i fellesskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). I dette arbeidet har seksjonen hovedansvar for forhandlinger om varer, tekniske handelshindringer (TBT), tjenester, investeringer og handel og bærekraftig utvikling. Seksjonen har ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med handels- og investeringsspørsmål i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).