Seksjon for Europa og indre marked

Avdelingsdirektør Pål N. Somdalen

Seksjon for Europa og indre marked (EIM) følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen har ansvar bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene utenom Norden, herunder industripartnerskap med Tyskland og EU. Seksjonen koordinerer EU/EØS-saker og arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk som skal sikre fri bevegelighet for varer og tjenester. Seksjonen forvalter bl.a. EØS-vareloven, EØS-høringsloven og tjenesteloven og har ansvar for etaten Norsk akkreditering. Seksjonen har ansvar for flere indre-markeds-verktøy som skal gjøre det enklere for næringslivet å utnytte sine muligheter i EØS, og er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som møter på hindringer i det indre marked.