Overgang fra CE til UKCA-merking for norske bedrifter som eksporterer til Storbritannia

UKCA-merking (UK Conformity Assessed) er den nye produktmerkingen for samsvar som f.o.m. 1. januar 2023 gjelder for alle varer som tidligere var underlagt CE-merking (Conformité Européenne) og som skal eksporteres til Storbritannia. Overgangen fra CE-merking til UKCA-merking er en følge av Storbritannias uttreden av den Europeiske Union (EU).

For å gi bedriftene tid til å omstille seg, vil det frem til 1. januar 2023 være mulig å benytte CE-merking (uten UKCA-merking) i de tilfeller hvor EU og Storbritannia opererer med de samme kravene. Bedrifter oppfordres likevel til å gå over til UKCA-merking så snart som mulig.

Kravet om UKCA-merking gjelder England, Wales og Skottland, men ikke Nord-Irland. For varer som eksporteres til Nord-Irland må UK(NI)-merket brukes sammen med CE-merket for å vise samsvar med gjeldende regler.

Den britiske regjeringen har utarbeidet en steg-for-steg-veiledning til UKCA-merking som kan leses her: