Pressekontakter i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets pressesenter med pressemeldinger, pressekontakter og bildearkiv.

Pressevakt for utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsråd Nikolai Astrup:
23 95 00 02 (ikke sms)

Etter arbeidstid og i helger er vakttelefonen kun betjent for å håndtere hastesaker. 

E-post: media@mfa.no (ved hastehenvendelser utenfor arbeidstid bes det om at pressevakt kontaktes).

Mediehenvendelser om norsk utenrikspolitikk, utviklingspolitikk og konsulærsaker (nordmenn i utlandet).

Innsynsforespørsler
Vi gjør oppmerksom på at kommunikasjonsenheten ikke tar imot innsynsforespørsler. Innsynsforespørsler fremmes via e-post til post@mfa.no  

Til toppen