For pressen

Her finner du kontaktinformasjon og annen informasjon for pressen.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse går via Kommunikasjonsenheten.

Pressevakt for utenriksministeren og utviklingsministeren: 23 95 00 02 (ikke sms)

Etter arbeidstid og i helger er vakttelefonen kun betjent for å håndtere hastesaker. 

E-post: media@mfa.no (ved hastehenvendelser utenfor arbeidstid bes det om at pressevakt kontaktes).

Mediehenvendelser om norsk utenrikspolitikk, utviklingspolitikk og konsulærsaker (nordmenn i utlandet).

Abonner på nyheter
Nyhetsvarsling via e-post: Du kan motta et varsel via e-post hver gang det sendes ut en pressemelding. 

Innsynsforespørsler
Vi gjør oppmerksom på at Kommunikasjonsenheten ikke tar imot innsynsforespørsler. Innsynsforespørsler fremmes via e-post til post@mfa.no