E-post til tilsette

For å unngå at såkalla spam-robotar skal lese e-postadressa til alle tilsette i departementet, blir ikkje lagde fullstendige lister ut på våre sider. For å sende e-post til tilsette, bruk regelen under.

E-postadresse:
fornamn.etternamn@mfa.no

Regelen for dei som har fleire fornamn eller etternamn er slik:
fornamn1.fornamn2.etternamn@mfa.no eventuelt
fornamn1.fornamn2.etternamn1.etternamn2@mfa.no

For bokstavane æ – ø – å prøv følgjande:
æ = ae
ø = o eller oe
å = a eller aa