Organisasjonsutviklingsseksjonen

Organisasjonsutviklingsseksjonen har ansvar for arbeidet med de større reformløpene og tverrgående utviklingsprosesser i utenrikstjenesten. Strukturendringer i departementet og uteapparatet ligger til seksjonens arbeidsområde. Seksjonen har også ansvar for lederutvikling i organisasjonen.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Inger Elisabeth Meyer.