Seksjon for FN-politikk

Seksjon for FN-politikk har ansvar for å utvikle, fremme og samordne norsk FN-politikk.

Seksjonen koordinerer sikkerhetsrådskampanjen og har ansvar for flere av FNs organer som generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet, Det økonomiske og sosiale rådet (Ecosoc) og deler av sekretariatet som FNs kontor for politiske saker (DPA) og FNs kontor for økonomiske og sosiale saker (DESA). Seksjonen dekker FN-reform, FNs budsjett og administrasjon og koordinerer valg og kandidaturer.

Seksjonen har ansvar for styrerepresentasjon og bistand gjennom FNs fond, programmer og særorganisasjoner, som FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs barnefond (Unicef), FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (Ifad), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco), Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs aidsprogram (UNaids) samt FNs fredsbyggingskommisjon og fredsbyggingsfondet. Seksjonen tilrettelegger også statsministerens lederskap i pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål.