Seksjon for FN-politikk

Det omfatter ansvar for FNs generalforsamling, sikkerhetsrådssaker (unntatt fredsbevarende operasjoner), FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og underliggende organer, generalsekretærens kontor, FNs kontor for politiske saker (DPA), FNs kontor for økonomiske og sosiale saker (Desa), FNs budsjett og administrasjon og FN-reform.

Seksjonen har ansvar for styrerepresentasjon og bistand gjennom FNs fond og programmer, bl.a. FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs befolkningsfond (UNFPA) og UN Women. Ansvaret omfatter også FNs særorganisasjoner (FAO og Ifad), FNs fredsbyggingskommisjon og fredsbyggingsfond, temafaglige spørsmål i tilknytning til FN-organisasjonene, temaansvar for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken  og koordinerende ansvar for kvinner, fred og sikkerhet.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Hans Jacob Frydenlund.