Enhet for budsjett og koordinering

Enhet for budsjett og koordinering har ansvaret for å ivareta avdelingens budsjettarbeid. Enheten koordinerer tverrgående prosesser i avdelingen og er et knutepunkt for bestillinger og leveranser. Enheten har videre ansvar for arbeidet med Mopan (Multilateral Organisations Performance Assessement Network), følger opp pliktige bidrag til FN-organisasjoner og forvalter midler til enkelte mindre tiltak.