Enhet for budsjett og koordinering

Enhet for budsjett og koordinering har ansvar for å koordinere FN-avdelingens del av statsbudsjettet, samt oppfølging av vedtatt budsjett, omfordelinger m.v. Enheten koordinerer overordnede utviklingspolitiske prosesser og bidrar med støtte og rådgiving til avdelingens fagseksjoner innen tilskuddsforvaltning. Enheten har også koordinerende ansvar for avdelingens kontakt med Riksrevisjonen, virksomhetsplanprosesser og andre stabsoppgaver.

Enheten ledes av underdirektør Andre Mundal.

Til toppen